Jugendgruppe Tauben: 543 - 576
Note   Preis Nr.   Aussteller € 

Jugendgruppe Tauben

Thüringer Flügeltauben glattköpfig
 rot
 1,0 jung
Potreck, Norbert
sg 93   SZ 1 543   Ruppel, Lennard  
 1,0 alt
sg 95   E 544   Ruppel, Lennard  
g 92     545   Ruppel, Lennard  
 0,1 jung
sg 93   Z 546   Ruppel, Lennard  
g 91     547   Ruppel, Lennard  
g 92     548   Ruppel, Lennard  
hv 96   EBK 549   Ruppel, Lennard  
sg 94   Z 550   Ruppel, Lennard  

Thüringer Schwalben glattköpfig
 schwarz
 1,0 jung
hv 96   Pok 11 551   Ruppel, Marvin  
sg 94     552   Ruppel, Marvin  

Thüringer Storchtauben
 schwarz
 1,0 alt
hv 96   KVJE 553   Ruppel, Marvin  
sg 93   Z 554   Ruppel, Marvin  
sg 94   Z 555   Ruppel, Marvin  
 0,1 jung
g 92     556   Ruppel, Marvin  
 0,1 alt
g 92     557   Ruppel, Marvin  
sg 95   E 558   Ruppel, Marvin  
g 92     559   Ruppel, Marvin  
hv 96   SE 10 560   Ruppel, Marvin  

Aargauer Weißschwanz
 schwarz
 1,0 jung
g 92     561   Ruppel, Lennard  
sg 94   Z 562   Ruppel, Lennard  
 0,1 jung
sg 95   E 563   Ruppel, Lennard  
g 92   SZ 1 564   Ruppel, Lennard  

Schweizer Einfarbige
 eisfarbig mit weissen Binden
 1,0 alt
g 91     565   Ruppel, Marvin  
 blau mit weißen Binden
 1,0 alt
g 92   Z 566   Ruppel, Marvin  
 0,1 jung
sg 93   Z 567   Ruppel, Marvin  
sg 94   E 568   Ruppel, Marvin  

Wiener Tümmler
 schwarz
 1,0 jung
sg 93   Z 569   Große Schute, Theresa  
g 91     570   Große Schute, Theresa  
sg 95   KVJZ 571   Große Schute, Theresa  
hv 96   KVJE 572   Große Schute, Theresa  
 0,1 jung
sg 93     573   Große Schute, Theresa  
v 97   LVJE 574   Große Schute, Theresa  
 0,1 alt
g 92     575   Große Schute, Theresa  
sg 93     576   Große Schute, Theresa  

21.10.2011